aktualita Městský úřad Roudnice nad Labem od pondělí 18. května obnovil svůj provoz a služby v původním rozsahu. Veřejnosti se tak otevře i vchod z Karlova náměstí a již při vstupu nebude kontrolována. Žadatelé a účastníci správního řízení se již nemusí předem objednávat. Stále je však třeba dbát zpřísněných hygienických opatření, používat ochranu dýchacích cest, dezinfekční prostředky umístěné v budově a dodržovat stanovené rozestupy. Pokud je to možné, upřednostněte elektronickou či telefonickou komunikaci, elektronická podání a bezhotovostní platební styk. Děkujeme.

aktualita 05. 06. 2020 | Vojtěch Dvořák a Jan Vávra, nadaní třináctiletí nadšenci do vesmíru a kosmonautiky z Roudnice nad Labem, zkusili vytvořit svou měsíční základnu. S návrhem se jim v soutěži Moon Camp Challenge Evropské kosmické agentury ESA podařilo prosadit v konkurenci desítek týmů z celého světa. Odměnou jim byla telekonference s astronauty a dnes byli oceněni i starostou města Františkem Padělkem.

aktualita 05. 06. 2020 | V pondělí 8. června se poprvé od nouzového stavu veřejnosti otevře roudnický krytý plavecký bazén. Jeho návštěva však stále má svá specifika a omezení. V souladu s platným nařízením vlády není možné využívat sauny, vířivku, ani chrlič. Dále je třeba ve vnitřních prostorách chodeb a šaten stále používat roušku a samozřejmostí jsou i další zpřísněná hygienická opatření.

aktualita 04. 06. 2020 | Město Roudnice nad Labem vyhlásilo výběrové řízení na obsazení pozice referent sociálních věcí - sociální pracovník oddělení sociálně právní ochrany dětí. Uchazeči se mohou hlásit až do 18. června.

aktualita 03. 06. 2020 | Podřipská nemocnice se po ně­kolika týdnech omezení kvůli epidemii COVID-19 vrací ke stan­dardnímu režimu a poskytování celého rozsahu své zdravotní péče. Na prvním místě stále zůstává zdraví a bezpečnost pacientů a zaměstnanců. S ohledem na zamezení šíření nákazy tak sice jsou povoleny i návštěvy, ale nadále zůstávají v platnosti zpřís­něná hygienická opatření. Do plného provozu se vrací ambulance i lůžková oddělení. Zahájeno bylo rovněž prová­dění plánovaných operací, na které je možné se opět objednávat.

aktualita 01. 06. 2020 | Roudnice nad Labem v současné době zpracovává strategický dokument Plán rozvoje sportu, týkající se rozvoje podmínek organizovaného sportu i neorganizovaných aktivit obyvatel města. V termínu 1. - 20. června se máte možnost zapojit vyplněním krátkého dotazníku i vy. Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost.

aktualita 27. 05. 2020 | Kratochvílova rozhledna, významná roudnická památka a oblíbený cíl turistů i vandalů, do nové sezóny vstoupí opravená. Roudnické městské služby v tomto týdnu dokončí její výmalbu. Graffiti na cihlové části čeká na odborné mechanické odstranění a na výsledek dohlédne kamerový systém.

aktualita 25. 05. 2020 | V pátek 21. května 2020 nás ve věku 78 let opustila historička umění a emeritní ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem PhDr. Miroslava Hlaváčková. Poslední rozloučení proběhne v 29 května od 11:00 v kostele Narození Panny Marie.

aktualita 25. 05. 2020 | Roudnický krytý plavecký bazén se sportovcům znovu otevře až v pondělí 8. června. Dobu mimořádného uzavření však využívá k činnostem, které by si za běžných okolností vynutily pravidelnou odstávku. V případě zájmu veřejnosti by tak letos měl být jeho provoz zachován po celé léto.

aktualita 20. 05. 2020 | Pondělí 25. května je po dlouhých týdnech izolace prvním dnem, kdy se roudnický domov důchodců otevře návštěvám. Vpuštěny však budou až po změření tělesné teploty, v ochranných pomůckách a za předpokladu dodržení mimořádného návštěvního řádu. Pokud je to však možné, tak i přesto k setkávání upřednostňujte venkovní prostory zařízení. Děkujeme.

aktualita 18. 05. 2020 | Senioři v roudnickém domově důchodců si dnes společně s personálem užili opravdový "mejdan" plný známých hitů. Se svým vystoupením je totiž zdarma navštívil Michal David, který rozdával nejen dobrou náladu, ale i drobné dárky. Zařízení se vyhnulo nákaze COVID-19, s nouzovým stavem však zpřísněná opatření bohužel nekončí.

aktualita 15. 05. 2020 | Severočeská vodárenská společnost (SVS) ve středu 20. května zahájí plánovanou investiční akci v ulicích Švermova a Kpt. Jaroše, kde provede rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 300 napojených obyvatel. Na stavbu v příštím roce Město Roudnice nad Labem naváže kompletní obnovou povrchů vozovky, rekonstrukcí chodníků a výstavbou parkovacích stání.

13. 05. 2020 | Výpadky elektrického proudu se týkají celého města Roudnice nad Labem. Dle aktuálního sdělení distribuce ČEZ, technici stále řeší poruchu vysokého napětí a zákazníkům doporučují dočasné vypnutí hlavního jističe. Oprava by však měla být již brzy dokončena. Bližší informace by se měly objevit na webu https://bezstavy.cz/. Aktualizace: Opravy distribuční sítě již byly dokončeny a k dalším vypadkům by tak nemělo docházet.

aktualita 12. 05. 2020 | Zítra očekáváme dokončení asfaltového povrchu vozovky v ulici Budovatelů. Rozebrané chodníky i parkovací místa by měly být hotovy do konce května. Omezení provozu školských zařízení umožnilo navázat i druhou rekonstrukční etapou ulice Školní.

aktualita 11. 05. 2020 | Podřipské muzeum bylo, v souvislosti s pandemií COVID-19, nuceno zrušit či přesunout předem plánované programy. Na začátku června se však pro jednotlivce a menší skupiny znovu otevře. V opraveném interiéru nabídne obnovenou stálou expozici i celou řadu zajímavých tematických výstav.

aktualita 07. 05. 2020 | Postupné rozvolňování vládních opatření umožňuje pomalý návrat kulturního a společenského života. Na návštěvníky se po dvouměsíční neplánované odstávce připravuje také Sál Koruny v Roudnici nad Labem. Samozřejmě za snížené kapacity a dodržování nařízených hygienických opatření. Připravujeme ale také venkovní akce.

aktualita 05. 05. 2020 | Základní umělecká škola v Roudnici nad Labem v příštím týdnu zahajuje individuální výuku hudebního oboru. Možnost skupinové výuky (max. 15 žáků) se otevře později. Výtvarný a literárně-dramatický obor, společně s odloučenými pracovišti hudebního oboru, obnoví svou činnost až 25. května.

aktualita 05. 05. 2020 | Rekonstrukční práce v ulici Budovatelů se blíží k dokončení. V příštím týdnu (po 11. 5. - út 12. 5.) má proběhnout položení finálního asfaltového povrchu vozovky. Bohužel však při tom nebude možné zachovat její průjezdnost. Na uzavření ulice a případné další změny vás upozorní dopravní značení. Děkujeme za pochopení.

aktualita 30. 04. 2020 | Na základě vládních opatření k ochraně obyvatelstva, souvisejících s epidemií onemocnění COVID-19, budou zápisy do roudnických mateřských škol probíhat v termínu 2. - 16. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Město zajišťuje dezinfekční prostředky a další hygienické vybavení tak, aby mohly být otevřeny v pondělí 25. května společně se základními školami. Seznamte se s podmínkami pro podání žádosti.

aktualita 30. 04. 2020 | Co s prodlouženým víkendem? Informační a dopravní centrum Podřipska je na něj připraveno. Kromě širokého spektra služeb nabídne i výstavu studentských architektonických návrhů kavárny v parku Josefa Hory. Sezónní prodej v pátek zahájí oblíbený Vinný pavilon Lobkowiczkého zámeckého vinařství. Výhled do krajiny pak nabídne Hláska a Kratochvílova rozhledna. Částečný provoz obnovuje i Chata Říp.

aktualita 29. 04. 2020 | Společnost Penta Hospitals CZ ve čtvrtek 28. dubna informovala o zahájení procesu převzetí Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem. Smlouvu o převzetí celého vlastnického podílu od Ing. Jakuba Zavorala schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od května začne Penta Hospitals CZ začleňovat roudnickou nemocnici do stávající sítě nemocnic.

aktualita 28. 04. 2020 | Vláda ČR s účinností od 28. dubna zrušila usnesení, kterým po dobu trvání nouzového stavu zakazovala obcím vybírat poplatky za parkování. Dnes tak byl po několika týdnech obnoven provoz parkovacích automatů v centru Roudnice nad Labem. Upozorňujeme proto majitele vozidel, aby nezapomínali poplatek uhradit. Děkujeme.

aktualita 27. 04. 2020 | Vedení města vás srdečně zve na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva města Roudnice nad Labem, které se, v zájmu zachování odpovídajících hygienických opatření, ve středu 6. května 2020 od 17.00 hod. netradičně koná v sálu školícího centra hotelu Koruna na náměstí Jana z Dražic 103. Žádáme účastníky, aby po celou dobu používali ochranu dýchacích cest, udržovali rozestupy a dbali pokynů organizátorů. Děkujeme.

aktualita 24. 04. 2020 | Městská knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem zahájí obnovený provoz s upravenou otevírací dobou až v pondělí 11. května. Nadcházejících dvou týdnů využije k dokončení nutných provozních činností naplánovaných na dobu mimořádných opatření. Z technických důvodů tak k otevření nevyužije možnosti dřívějšího termínu, včera schváleného Vládou ČR.

aktualita 24. 04. 2020 | Již zítra, v sobotu 25. dubna od 8:00 do 12:00, v Roudnici nad Labem proběhne první letošní farmářský trh. Vzhledem k současným opatřením však bude přesunut k vinnému pavilonu pod roudnickým zámkem a prozatím nenabídne tradiční doprovodný kulturním program. Prosíme také návštěvníky, aby dodržovali platná hygienická pravidla a doporučení!

aktualita 24. 04. 2020 | Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech.

aktualita 23. 04. 2020 | V tomto týdnu došlo k povolení svatebních obřadů za účasti nepřesahující 10 osob. Vzhledem k zájmu veřejnosti, vedení Roudnice nad Labem schválilo doplnění letošních obřadních termínů o soboty 13. června a 3. října. Stále také platí možnost smluvení oddání ve všední dny. Zároveň žádáme snoubence, kteří již mají termín zamluvený, aby případná rušení rezervací oznamovali v dostatečném předstihu. Děkujeme.

aktualita 22. 04. 2020 | Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo "Dotační program na zmírnění následků koronaviru pro OSVČ". Mezi prvních 400 oprávněných žadatelů z každého okresu tak rozdělí celkem 10 milionů korun. Základní podmínkou pro získání 25 tisíc od Ústeckého kraje je současné doložení obdržení příslušné státní dotace. Elektronické žádosti můžete podávat od 11. května.

aktualita 21. 04. 2020 | Dostali jste se do situace, která je nad vaše síly? Řeší problém někdo z vašich blízkých? Pomocnou ruku může podat některý z mnoha místních poskytovatelů sociálních služeb, volnočasových a svépomocných aktivit. Seznamte se s jejich službami v novém katalogu.

aktualita 17. 04. 2020 | Zajímají vás sociální služby a programy? Až do konce dubna se máte možnost zúčastnit rozhodování o sociální síti služeb v ORP Roudnice nad Labem. Sdělte nám váš názor v procesu konzultací Komunitního plánu sociálních služeb a péče na období 2021 – 2024.

15. 04. 2020 | Odbor dopravy Městského úřadu Roudnice nad Labem upozorňuje veřejnost, že kapacita služeb registru vozidel je, vzhledem ke stávajícím provozním opatřením souvisejícím s epidemií COVID-19, v současné době naplněna až do 30. dubna 2020. Rezervace žadatelů na další (květnové) termíny budou otevřeny nejdříve 29. dubna. Žádáme proto veřejnost, aby sledovala aktuální vládní nařízení a objednávala se jen v nezbytně nutných případech, které nesnesou odkladu. Děkujeme.

aktualita 15. 04. 2020 | Opatření související s epidemií COVID-19 zastavila prezenční výuku ve školách a školských zařízeních. Situace domů dětí a mládeže přitom bývá z mnoha důvodů ještě složitější. Ředitelka roudnického DDM TREND přiblížila budoucnost jeho kroužků, akcí a táborů.

15. 04. 2020 | Roudnický sběrný dvůr Hostěraz v Krabčické ulici obnovuje sobotní provoz od 9:00 do 14:00. Z důvodu trvajícího nouzového stavu a nařízení regulujících pohyb na veřejnosti, však stále ve všední dny platí omezení provozních hodin od 7:00 do 15:30. Počet a pohyb lidí na sběrném dvoře je určován obsluhou. Dodržujte proto prosím její pokyny. Upozorňujeme také na platbu při překročení limitů 750 kg pro suť a velkoobjemový odpad. Děkujeme za pochopení.

aktualita 09. 04. 2020 | Na mimořádném jednání ve čtvrtek 9. dubna 2020 schválila vláda Andreje Babiše prodloužení nouzového stavu na území České republiky do 30. dubna 2020. Ministři projednali i několik změn v již vyhlášených mimořádných opatřeních a schválili také finanční pomoc státním i nestátním kulturním institucím. Rozhodli také posílit účast Armády ČR při zvládání pandemie koronaviru o dalších 2 000 vojáků, kteří vypomohou Policii ČR.

aktualita 09. 04. 2020 | Občané mohou zřizovat datové schránky na počkání a bezplatně i v době nouzového stavu. Ministerstvo vnitra přijalo výzvu místopředsedy výboru pro veřejnou správu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředsedy ODS Martina Kupky, aby ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví upravilo úřední hodiny na CzechPOINTech a umožnilo tak rychlé založení datové schránky občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím, kteří ještě datovou schránku nemají.

aktualita 08. 04. 2020 | Společnost Lidl informovala, že výsledky testů všech zaměstnanců roudnické prodejny, kteří byli z důvodu výskytu koronaviru SARS-CoV-2 od minulého týdne v karanténě, jsou negativní. Od čtvrtka 9. dubna se tak vrátí její standardní otevírací doba.

aktualita 07. 04. 2020 | Dnes byl obnoven provoz kanceláře pro ověřování a CZECHPOINT, kterou naleznete na místě bývalého infocentra na radnici (vlastní vchod z Karlova náměstí). Opět tak můžete žádat např. o výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí nebo si nechat úředně ověřit podpis či listinu.

aktualita 06. 04. 2020 | Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 6. dubna přistoupila k částečnému uvolnění přísných protiepidemických opatření. Od úterý umožní lidem individuálně sportovat bez roušek, ve čtvrtek budou moci otevřít některé dosud povinně zavřené obchody a od úterý 14. dubna bude možné vycestovat z České republiky v nezbytných případech.

aktualita 02. 04. 2020 | Roudnické Humanitární sdružení Perspektiva, z.s. oznámilo pozitivní výsledek testu zaměstnanců na koronavirus SARS-CoV-2. Vzhledem k uzavření provozu pracoviště již 16. března však nemohlo dojít k nakažení klientů. Služby jsou i nadále dostupné telefonicky a online.

aktualita 02. 04. 2020 | Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky. Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, varuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později. Co s odpadem v době koronavirové pandemie radí leták MŽP.

aktualita 01. 04. 2020 | V žádosti o ošetřovné dochází ke změnám. Podnikatelé o něj nově, až do konce dubna, v rámci aktuální výzvy žádají přímo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Veškeré informace jsou uváděny na stránkách www.mpo.cz v sekci „Podnikání“.

Zobrazit více aktualit »


ČIŠTĚNÍ ULIC, ZÁKAZ ZASTAVENÍ

Krytý plavecký bazén

Projekt rekonstrukce KD Říp

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
Z ÚŘEDNÍ DESKY
MĚSTO NA FACEBOOKU
Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334, DIČ: CZ00264334
GPS souřadnice: 50˚ 25' 31,39" N, 14˚ 15' 42,52" E

Telefon: 416 850 111,fax: 416 850 171
E-podatelna: epodatelna@roudnicenl.cz
ID datové schránky: qdwbviv

Úřední hodiny úřadu
pondělí a středa: 7:00-17:00
úterý a čtvrtek: 9:00-15:00
pátek: nejsou stanoveny, úřad pro veřejnost uzavřen

Jednání mimo úřední hodiny je možné na základě domluvy
s příslušným pracovníkem.


Další provozní doby:
Pokladna úřadu | Czechpoint
Informační a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88
Povinné informace

Facebook a RSS kanál
Facebook Facebook